Breaking News

Skierowania na badania

Jeśli jesteś ubezpieczony, masz prawo do bezpłatnej opieki medycznej, a więc prawo do tego, by korzystać ze świadczeń lekarzy różnych specjalności.

Pamiętaj jednak o tym, że musisz posiadać odpowiednie skierowanie od właściwego lekarza.

I tak, jeśli twój stan zdrowia wymaga, byś zrobił stosowne badania diagnostyczne albo chcesz leczyć się w uzdrowisku, a może skorzystać z rehabilitacji leczniczej albo opieki długoterminowej, wówczas musisz udać się do lekarza POZ, który wystawi odpowiednie skierowanie, pod warunkiem oczywiście, że uzna, że pacjent rzeczywiście powinien z takich świadczeń skorzystać.

Skierowanie może wystawić również lekarz, który udziela świadczeń w ramach ważnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli leczysz się u lekarza specjalisty możesz oczekiwać od niego, że wystawi on odpowiednie skierowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić pacjentowi skierowanie na tak zwane badanie „kosztochłonne”i do tego typu badań zalicza się tomografię komputerową czy też rezonans magnetyczny.

ubezpieczenie należności Poznań