Turystyka religijna

Wielu z nas pielgrzymka kojarzy się ze śpiewającym tłumem, składających z osób wystarczająco wierzących i zdeterminowanych, by pieszo przemierzać długie kilometry, dzielące ich od miejsca kultu. Silnie związani z takim wyobrażeniem, łatwo możemy zapomnieć, że pielgrzymka nie zawsze musi być pieszą wędrówką. Istnieją również inne formy turystyki religijnej.

www.montana.com.pl

W jej zakres możemy wpisać wszelkie aktywności, które polegają na przemieszczaniu się do miejsca, które z punktu widzenia danej religii jest święte. Nie ma więc tutaj znaczenia, czy poruszamy się autobusem, samochodem, rowerem czy na własnych nogach. Jednocześnie warto pamiętać, że wyznacznikiem turystyki pielgrzymkowej nie musi być właśnie środek transportu, ale właśnie bardzo precyzyjnie określony cel.

W tym przypadku uczestnicy powinni kierować się chęcią wyproszenia określonych łask, a jedną z najważniejszych dla nich kwestii jest modlitwa. Nie sposób nie wspomnieć, że w zakres turystyki religijnej może wpisywać się także turystyka poznawcza. Mówimy o niej, gdy wyznawcy jednej religii odwiedzają miejsca kultowe dla innych wyznań.

Nie kieruje nimi wtedy chęć modlitwy, ale właśnie pragnienie lepszego poznania kultury innowierców.

Grazyna
News Reporter
Hejo, jestem Grażyna, wasz przewodnik po WSE w Sosnowcu. Na tym blogu możecie poczytać o wielu tematach, którymi się zajmuję w wolnym czasie.