Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich?

Solidaryzm społeczny – to na tej zasadzie opiera się w Polsce system ubezpieczeń zdrowotnych, który jest niezwykle w naszym kraju skomplikowany.

Jest to kierunek, który głosi, że różne grupy i warstwy społeczne w państwie polskim tworzą naturalną wspólnotę interesów, która jest niezależna od statusów ekonomicznego czy zawodowego i różnic, które z nich wynikają.

I tak, składka zdrowotna płacona przez pracodawcę na pracownika uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej zarówno pracownika, jak i członków jego rodziny.

Z zasady solidaryzmu społecznego wynika także fakt, że ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby, które pozostają w złej sytuacji finansowej.

Świadczenie opieki zdrowotnej zapewnia im państwo z budżetu.

Warto podkreślić, że wszyscy ubezpieczeni otrzymują taką samą pomoc medyczną, bez względu na wysokość składki zdrowotnej, która jest obliczana wprost proporcjonalnie do wysokości zarobków czy status społeczny.

Nie ma także znaczenia to na jakie choroby leczy się uprawniony do świadczenia.

compliance
Grazyna
News Reporter
Hejo, jestem Grażyna, wasz przewodnik po WSE w Sosnowcu. Na tym blogu możecie poczytać o wielu tematach, którymi się zajmuję w wolnym czasie.